title

LEGO — ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ Чи можна серйозно навчатися за допомогою улюбленого конструктора? Так, можна!  «Lego -технічна творчість» це сучасний підхід до навчання та освоєння новітніх інформаційних технологій . Як зробити процес навчання для дитини цікавим, захоплюючим, зрозумілим? Як навчитися застосовувати отримані знання в реальному світі? Як розкрити величезні потенційні можливості, які є у кожної без винятку дитини? Відповіді на ці питання можна отримати, відвідавши гурток «Lego-технічна творчість» Тут панує особлива атмосфера творчості, креативну, інтелекту. Це місце, де дитина може проявити себе в якості винахідника, дослідника, конструктора власника найсміливіших проектів. Ідея навчання полягає в тому, що дитина отримує знання в процесі створення, дослідження, вдосконалення моделей з конструктора, які втілюють в собі реальні фізичні закони та явища. Всі моделі створюються на базі навчальних наборів від LEGO Education — освітнього підрозділу компанії LEGO, яке успішно працює у світі вже 30 років. Спеціально розроблена розвиваюча програма для дітей від 3 до 16 років доводить те, що навчальний матеріал найкраще засвоюється тоді, коли мозок і руки «працюють разом». Робота з продуктами LEGO Education базується на принципі практичного навчання: спочатку обдумування, а потім створення моделей і їх дослідження. В нашій студії  реалізуються три освітні програми з LEGO:

1. LEGO архітектор (діти віком 4-6 років) Тут діти вивчають через конструювання навколишній світ, розвиваючи при цьому логічне та образне мислення, уяву. Заняття з наборами LEGO Education допомагають дітям навчитися мислити творчо, вирішувати поставлені завдання, ефективно працювати в команді, підвищуючи свої знання в науці, технології, конструюванні, математиці, мистецтві, дизайні, географії, біології.

2.Початкова робототехніка (діти 6-8 років). Дитина з 6-ти до 8 років може спробувати себе в початковій робототехніці WeDo — зібрати яскраву, розумну іграшку і «оживити» її, запрограмувати на комп’ютері,  обладнати конструкцію датчиком, «навчити» її реагувати на оточуючий світ. Завдяки цьому дитина наділяє інтелектом свої моделі і використовує їх для вирішення задач, які по суті, є вправами з курсів природничих наук, технологій, математики, розвитку мовлення.

3. Наукове конструювання (діти 8-10 років) Вивчення цього курсу сприяє розвитку дослідницьких здібностей учнів під час проектування, конструювання, тестування і модифікації навчальних моделей. В процесі активної роботи над моделями учні вивчають такі теми: сила і рух; способи вимірювання; енергія; робота; потужність, та засвоюють поняття руху, швидкості, енергії, сили тертя, опору повітря, інерції, ККД та інші. Діти вчаться проводити дослідження, прогнозувати результати своєї діяльності, вимірювати фізичні величини, оцінювати їх. Курс включає в себе окремі розділи «Пневматика» та «Відновлювані джерела енергії». В першому розділі вивчаються пневматичні машини і пристрої, які приводяться в рух за допомогою стиснутого повітря.  У другому розділі учні детально знайомляться з поняттям енергії та способами її отримання із відновлюваних джерел (енергія сонця, вітру, води, динамо-машина). На кожному занятті учні збирають модель, яка пов’язана з реальним життям, досліджують її, тестують, вдосконалюють, записують результати, замальовують ескізи.